Foreningens formål er at understøtte rammer, der giver mulighed for i et fællesskab at udforske og praktisere buddhisme sammen.

Finder du buddhismen interessant, og kan du bruge elementer af den, er du mere end velkommen til at melde dig ind. Du behøver ikke at være buddhist for at være med, bare du har lyst til at undersøge og efterprøve de buddhistiske teser og praksisser.

Har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at melde dig ind. Kontakt os på Facebook, eller send en mail til info@danskdharmacenter.dk, hvis du ønsker medlemskab.

 

Læs foreningens vedtægter her.

Foreningen og dens aktiviteter drives ved hjælp af medlemskontingenter og donationer, helt uden offentlige tilskud. Foreningen skal ikke tjene på hverken lokalgrupperne eller vores aktiviteter, men blot have økonomien til at balancere.

 

Der er mulighed for at støtte foreningen på 2 måder:

  1. Betalt medlemskab, hvor man betaler 100 kr. om måneden. Er man pensionist, studerende eller på anden form for overførselsindkomst, betaler man 50 kr. om måneden. Som medlem opnår man store rabatter på retreats, kurser og andre særlige arrangementer, og man får mulighed for personlig vejledning fra vores Dharmalærere til din buddhistiske vej, enten via mail eller ved vores særlige arrangementer.
  2. Donationer, hver gang du benytter dig af foreningens tilbud.

 

Hvad går pengene til?

  1. Drift og vedligehold af lokal gruppernes lokaler
  2. Lokaleleje for de lokale meditationsgrupper rundt omkring i landet
  3. Lægledernes transportomkostninger i forbindelse med undervisning og vejledning
  4. Retreats og andre særlige arrangementer
  5. Udgivelse af bøger