Vi er en forening med det ene formål at udbrede buddhismen i et uforpligtende fællesskab. Finder du buddhismen interessant, og kan du bruge elementer af den, er du mere end velkommen til at melde dig ind. Du behøver ikke at være buddhist for at være med, bare du har lyst til at undersøge og efterprøve de buddhistiske belæringer.

 

Finder du buddhismen interessant, og har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at melde dig ind. Kontakt os på Facebook, hvis du ønsker medlemsskab.

 

Vi er godkendt som religiøs menighed, hvilket betyder at vores Dharmalærere er vielsesberettigede.

 

Læs foreningens vedtægter her.

 

Vi er en forening som økonomisk er helt afhængig af, at os der bruger vores faciliteter er medlemmer, og hjælper økonomisk i det omfang vi har mulighed for det. Foreningen og dens aktiviteter drives ved hjælp af medlemskontingenter og donationer, helt uden offentlige tilskud. Alle arbejder gratis, og de ordinerede Dharmalærere betaler selv alle omkostninger i forbindelse med deres uddannelse. Foreningen skal ikke tjene på hverken lokalgrupperne, centeret eller vores aktiviteter, men blot have økonomien til at balancere.

 

Der er mulighed for at støtte foreningen på 2 måder:

  1. Betalt medlemsskab, hvor du betaler efter evne, dog minimum 50 kr. pr. måned. Ved betalt medlemsskab opnår du store rabatter på retreats, kurser og andre særlige arrangementer, og du får mulighed for personlig vejledning fra vores Dharmalærere til din buddhistiske vej, enten via email-sessioner eller ved vores særlige arrangementer.
  2. Gratis medlemsskab. Det er uforpligtende, og du giver foreningen moralsk støtte.

 

Hvad går pengene til?

  1. Drift og vedligehold af DharmaCenteret, som også bruges som retreatcenter, uddannelsesinstitution og kursussted,
  2. Lokaleleje for de lokale meditationsgrupper rundt omkring i landet,
  3. Lærernes transportomkostninger i forbindelse med undervisning og vejledning,
  4. Retreats og andre særlige arrangementer,
  5. Tryk af bøger,
  6. Revision af regnskaber
  7. Vores uddannelsesfond, som kan søges af alle som ønsker at gennemgå vores ordinationsprogram.