Kontakt os (old)

Indmeldelsesblanket

INDMELDESESBLANKET FOR FORENINGEN DANSK DHARMA CENTER

Indmeldelseblanketten udfyldes online, eller udskrives og afleveres til Dansk Dharma Centers kontakt person i din lokal Sangha.

Jeg ønsker hermed at melde mig ind i Foreningen, Dansk Dharma Center, som aktivt medlem.
Jeg har læst Dansk Dharma Centers vedtægter, som jeg har gjort mig bekendt med og er indforstået med.

  Indmeldelse: Efter aflevering af denne indmeldelse skal du oprette en automatisk bank overførsel til konto: 6610-0002779097 på kr. 100,- den første i hver måned. Er du pensionist, studerende eller på anden form for overførelses indkomst, kan du betale kr. 50,- om måneden. 


  PRIVATLIVSPOLITIK

  I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtede til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. I forbindelse med din registrering i medlems kartoteket for Dansk Dharma Center indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

  Typer af personoplysninger og formål

  For at kunne varetage det løbende samarbejde, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

  Dit fulde navn

  Din fulde adresse

  Din e-mail adresse

  Dit telefonnummer og/eller mobilnummer

  De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

  Varetagelse af det løbende samarbejde

  Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling (hvis generalforsamlingen har givet samtykke hertil)

  Udsendelse af invitationer til arrangementer

  Udsendelse af betalingsformidling for medlemskab i Dansk Dharma Foreningen

  Frivillighed

  Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os alle personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at vi ikke har mulighed for at varetage det løbende samarbejde.

  Videregivelse af dine personoplysninger

  Dansk Dharma Center videregiver ikke personoplysninger til tredjepart.

  Opbevaringsperiode

  Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.

  Dine rettigheder

  Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

  Retten til indsigt i dine personoplysninger

  Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

  Retten til at få slettet personoplysninger

  Retten til at få begrænset personoplysninger

  Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

  Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Dansk Dharma Center på mail: info@danskdharmacenter.dk

  Dato: 1. august 2019