Kontakt os

Indmeldelsen

Hvis du ønsker at melde dig ind i Foreningen, Dansk Dharma Center, som aktivt medlem så kontakt os via den lokal Sangha.
Du skal læs og gøre dig bekendt med Dansk Dharma Centers vedtægter og er indforstået med indeholde.

Indmeldelse: Efter indmeldelse skal du oprette en automatisk bank overførsel til konto: 6610-0002779097 på kr. 100,- den første i hver måned. Er du pensionist, studerende eller på anden form for overførelses indkomst, kan du betale kr. 50,- om måneden. 


PRIVATLIVSPOLITIK

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtede til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. I forbindelse med din registrering i medlems kartoteket for Dansk Dharma Center indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Typer af personoplysninger og formål

For at kunne varetage det løbende samarbejde, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

• Dit fulde navn

• Din fulde adresse

• Din e-mail adresse

• Dit telefonnummer og/eller mobilnummer

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

• Varetagelse af det løbende samarbejde

• Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling (hvis generalforsamlingen har givet samtykke hertil)

• Udsendelse af invitationer til arrangementer

• Udsendelse af betalingsformidling for medlemskab i Dansk Dharma Foreningen

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os alle personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at vi ikke har mulighed for at varetage det løbende samarbejde.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dansk Dharma Center videregiver ikke personoplysninger til tredjepart.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

• Retten til indsigt i dine personoplysninger

• Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

• Retten til at få slettet personoplysninger

• Retten til at få begrænset personoplysninger

• Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Dansk Dharma Center på mail: info@danskdharmacenter.dk

Dato: 1. august 2019