Vi er en forening med det ene formål at udbrede buddhismen i et uforpligtende fællesskab. Finder du buddhismen interessant, og kan du bruge elementer af den, er du mere end velkommen til at melde dig ind. Du behøver ikke at være buddhist for at være med, bare du har lyst til at undersøge og efterprøve de buddhistiske belæringer.

Som medlem af Dansk Dharmacenter får du:

 • Adgang til Dansk Dharmacenters bibliotek med bøger og magasiner.
 • Nedsat pris på retreats efter et halvt års medlemsskab.
 • Mulighed for at tage den buddhistiske tilflugt efter et halvt års medlemsskab.

Finder du buddhismen interessant, og har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at melde dig ind. Kontakt os på Facebook, eller send en email til info@danskdharmacenter.dk, hvis du ønsker medlemsskab.

Læs foreningens vedtægter her.

Foreningen Dansk Dharmacenter er økonomisk helt afhængig af, at dem der bruger faciliteterne og vores tilbud er medlemmer. Foreningen og dens aktiviteter drives ved hjælp af medlemskontingenter og donationer, helt uden offentlige tilskud. Foreningen skal ikke tjene på hverken lokalgrupperne, centeret eller vores aktiviteter, men blot have økonomien til at balancere.

Der er mulighed for at støtte foreningen på 2 måder:

 1. Betalt medlemsskab, hvor man betaler 100 kr. om måneden. Er man pensionist, studerende eller på anden form for overførselsindkomst, betaler man 50 kr. om måneden. Som medlem opnår man store rabatter på retreats, kurser og andre særlige arrangementer, og man får mulighed for personlig vejledning fra vores Dharmalærere til din buddhistiske vej, enten via email eller ved vores særlige arrangementer.
 2. Donationer, hver gang du benytter dig af foreningens tilbud.

Hvad går pengene til?

 1. Drift og vedligehold af lokal gruppernes lokaler,
 2. Lokaleleje for de lokale meditationsgrupper rundt omkring i landet,
 3. Lægledernes transportomkostninger i forbindelse med undervisning og vejledning,
 4. Retreats og andre særlige arrangementer,
 5. Udgivelse af bøger,
 6. Vores uddannelsesfond.