Du kan møde flere forskellige lærere i Dansk Dharmacenter. Du kan møde:

  • Tempelledere, som er fuldt uddannede lærere med mange mange års træning, erfaring og uddannelse bag sig,
  • Dharmalærere, som er erfarne, veltrænede ’præster’, der kan give tilflugt, forestå bryllupper og begravelser med mere.
  • Tempelassistenter, som har gennemgået vores 3 årig træningsforløb og arbejder med en videre fordybelse i buddhismen.
  • Novicer, som er i gang med grunduddannelsen. De kan bistå Tempelledere og Dharmalærere.

Lægledere

  • Viggo er uddannet lægleder, og for tiden den eneste af slagsen i Dansk Dharmacenter. Viggo har mange års erfaring med buddhistisk praksis og sanghaledelse, og han har det daglige ansvar for Dharmagruppe Fyn

Dharmalærere

  • Michael blev ordineret Dharmalærer i 2014 efter en del år som først aktiv lægpraktiserende, og derefter 3 års grunduddannelse. Han har været tæt knyttet til Dharmacentret i Slagslunde, men flyttede i 2018 til Jylland, hvor han har etableret tempel center Hundslund.
  • Jennifer blev ordineret i 2017, efter 10 år i vores sangha. Hun medvirker som dharmalærer i Dharmagruppe Fyn.
  • Pia er Tempelleder i Dansk Dharmacenters trænings- og uddannelsescenter i Slagslunde. Hun er tidligere uddannet i den japanske Tendaiskole, hvor hun er ordineret Soryo (munk/præst). Pia var blandt de oprindelige initiativtagere til oprettelsen af vores sangha.

Tempelledere

  • Lisbeth  kommer fra Dharmagruppe Fyn. Hun har mange års erfaring med buddhistisk praksis, og har  afsluttet grunduddannelsen i 2019. Hun fungerer som en del af ledelsen af Dharmagruppe Fyn. Lisbeth har det overordnet ansvar for træning og uddannelse af novicer.