Du kan møde flere forskellige lærere i Dansk Dharmacenter. Du kan møde:

  • Tempelledere, som er fuldt uddannede lærere med mange mange års træning, erfaring og uddannelse bag sig,
  • Dharmalærere, som er erfarne, veltrænede ’præster’, der kan give tilflugt, forestå bryllupper og begravelser med mere.
  • Novicer, som er i gang med grunduddannelsen. De kan bistå Tempelledere og Dharmalærere, og kan, i særlige tilfælde, få lov til at udføre visse ceremonier på egen hånd, og endelig
  • Lægledere. Lægledere er, som navnet antyder, lægpraktiserende, der fungerer i lederroller. De har gennemgået lægledertræning og eksamen, hvor de har lært den mest grundlæggende buddhistiske teori, de har en vis erfaring med personlig praksis, og de har lært at lede meditationer mm. De kan lede meditationsgrupper i samråd med Dharmalærere, og kan i et vist omfang vejlede andre lægpraktiserende.

Lægledere

  • Viggo er uddannet lægleder, og for tiden den eneste af slagsen i Dansk Dharmacenter. Viggo har mange års erfaring med buddhistisk praksis og sanghaledelse, og han har det daglige ansvar for Dharmagruppe Fyn

Dharmalærere

  • Michael blev ordineret Dharmalærer i 2014 efter en del år som først aktiv lægpraktiserende, og derefter 3 års grunduddannelse. Han har været tæt knyttet til Dharmacentret i Slagslunde, men flyttede i 2018 til Jylland, hvor der er overvejelser om at starte en lokalgruppe op.
  • Jennifer blev ordineret i 2017, efter 10 år i vores sangha. Hun medvirker som dharmalærer i Dharmagruppe Fyn.
  • Lisbeth er nyeste skud på stammen, og kommer fra Dharmagruppe Fyn. Hun har mange års erfaring med buddhistisk praksis, og har  afsluttet grunduddannelsen i 2019. Hun fungerer som en del af ledelsen af Dharmagruppe Fyn, og er derudover også engageret i Vågetjenesten.

Tempelledere

  • Pia er Tempelleder i Dansk Dharmacenters trænings- og uddannelsescenter i Slagslunde. Hun er tidligere uddannet i den japanske Tendaiskole, hvor hun er ordineret Soryo (munk/præst). Pia var blandt de oprindelige initiativtagere til oprettelsen af vores sangha, og har i dag det overordnede ansvar for træning og uddannelse af novicer i Dansk Dharmacenter.